Tankterminal VOPAK Eemshaven

De tankterminal in de Eemshaven voor Vopak heeft een capaciteit van 660.000.000 liter opslag van benzine, ruwe olie, diesel en kerosine. In een relatief tijd zijn alle tankfundaties gerealiseerd, waarbij veel aandacht is geschonken aan de wisselende zettingen van de slecht draagkrachtige bodem. Ook zijn bundwalls en dijken aangelegd, in combinatie met een bodembeschermende voorziening. Dit voorkomt bodemverontreiniging bij eventuele calamiteiten met de opslagtanks. We voerden in de voorbereiding alle civiele engineeringswerkzaamheden uit, en bewezen inventieve oplossingen tijdens de realisatie van de infrawerken.

Bodembeschermende voorziening

De aanleg van een bodembeschermende voorziening en vloeistofdicht rioleringssysteem is een specialisme van RvB. We hebben al veel bedrijfsterreinen voorzien van een afdichting waar geen druppel doorkomt. Dat doen we niet alleen op de traditionele manier. Het probleem van de bekende vloeistofdichte bestrating is namelijk dat deze moeilijk vloeistofdicht is te houden. Zeker in bedrijfssituaties waar de werkvloer elke dag veel te verduren krijgt door de mechanische belasting. De oplossing is de vloeistofdichte vloer van RvB. Onderhoudsvrij, bestand tegen alle beschadigingen en levenslang besparend.

Infra tankterminal

Met de aanleg van deze tankterminal gaat ruim 160.000m³ grondverzet schuil. De aanleg van dijken rondom de tankputten van 5 en 6 tanks en ontgraven van de tanks brengen enorme hoeveelheden grondverzet met zich mee. Zo brachten we voor de tankfundaties 85.000 ton funderingsmateriaal aan, brachten we 70.000m² vloeistofdichte folie en 20.000m² onderhoudsvrij en vloeistofdichte voorziening aan, ten behoeve van de bodembescherming. Ook brachten we 47.000m² zandasfalt aan en realiseerde RvB alle overige infrawerkzaamheden. De totale bouwtijd van deze terminals duurde 1 jaar en 5 maanden. Van engineering en ontwerp tot en met realisatie; RvB zorgt, als partner van Cordeel, voor een turn-key oplevering!

Opdrachtgever: Cordeel Nederland B.V.