Vloeistofdichte vloer Kurstjens Grubbenvorst

Kurstjens in Grubbenvorst is een modern bedrijf met grondwerk, loonwerk, recycling en transport. De kracht van Kurstjens zit in de doeltreffendheid van haar diensten, vakmanschap en machines, wat nog eens wordt aangevuld met extra services en specialistische milieukennis.

RvB heeft voor de terreinverharding haar specialisatie en vakmanschap mogen presenteren in de vorm van een compleet nieuwe constructie. We realiseerden het rioleringsstelsel, een vloeistofdichte vloer welke geheel onderhoudsvrij is (ongeacht de zetting of beschadigingen) en  we realiseerden als terreinverharding bedrijfsvloerplaten. Ook dit vloeistofdichte terrein is turn-key opgeleverd. Kurstjens kan met haar machines de vloer beschadigen terwijl dit geen invloed heeft op de vloeistofdichtheid van het terrein. De vloeistofdichte functie zit onder de terreinfundering. Hierdoor kan het niet beschadigen en heeft het terrein geen onderhoud nodig om het vloeistofdicht te houden. Waar in het verleden reparaties noodzakelijk waren ten aanzien van bevoegd gezag, is dat nu verleden tijd.

Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenhorst B.V.